2.9. / SLOVENSKÝ GROB

Program:

13:00 DFS Čečinka

14:00 Polemic

15:00 Oficiálne otvorenie a korunovácia kráľa husaciny s pomocou Márie Terézie

15:00 Kráľovská hostina

16:15 Malalata Balkan Beats

17:45 Vajnorský okrášľovací spolok

18:45 Družina

20:00 Kochanski a Klnka

21:15 Čarovné ostrohy Rockom krokom

22:30 Igor Kmeťo ml.

Moderátori: Lenka Debnárová a Richard Vrablec

Sprievodné podujatia:

• Farm Fest, tradičné výrobky od predajcov miestnych špecialít z bratislavského regiónu

• Dobová krčma, lokálne pivo s netradičnou obsluhou

• Kráľovská hostina, ukážka kráľovského spôsobu hodovania.

• XVII. Dni otvorených husacinárskych prevádzok, potrebné zakúpiť lístok www.ticketportal.sk